facebook pixelid

Közlemény MNB – Safis

Közreadó: Safis-EVO Zrt. igazgatóság

Dátum: 2017. február 1. (legutóbb frissítve: 2018. május 28.)

 

2017. január 24-én a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága közleményt adott ki honlapján cégünk tevékenységével kapcsolatban, melyet hírportálok is átvettek és kommenteztek.

Mivel az MNB által kiadott közlemény alkalmas az emberek megtévesztésére, ezért az alábbi közleményben kívánunk reagálni a közleményre:

A Safis-EVO Zrt. 2017. január 26-án az alábbi ügyvédi felszólítást küldte el az MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságnak:

Tisztelt MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóság!

A Safis-Evo Zrt. ügyében a következőkben fordulok Önökhöz:

Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az MNB honlapján cégünkkel kapcsolatban – bármilyen jogszabályi hivatkozás nélkül – negatív tartalmú információt jelenítettek meg, amely alkalmas az emberek félrevezetésére. Mindezek mellett a napi.hu portálon és még kb. 20 különböző híroldalon és egyéb helyen hasonlóan negatív, minden jogi alapot nélkülöző cikk jelent meg cégünkkel kapcsolatban az Önök közzététele alapján.

Jelen levelünkben felszólítjuk, egyben kérjük a Tisztelt MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóságot, hogy jogsértő magatartását azonnali hatállyal szüntesse meg!

A Safis-EVO Zrt. kereskedelmi vállalat, amely termékgyártókkal és szolgáltatókkal áll kapcsolatban, a vele szerződött cégek termékeit értékesíteni, elsősorban webáruházon, másodsorban közvetlen bolti értékesítésen keresztül, valamint termék- és szolgáltatás-fejlesztéseket végez feltalálókkal és vállalkozókkal közösen annak reményében, hogy a találmányokból és termékekből piac- és forgalomképes terméket állítson elő, és azt nagy mennyiségben forgalmazza Magyarországon, valamit Európában és világszerte.

A Safis-EVO Zrt. nem végzett és nem is végez jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött engedélyköteles vagy engedélymentes semmilyen pénzügyi tevékenységet. A Safis-EVO Zrt. nem hoz forgalomba részvényeket, azokat nem kínálja vételre, és nem értékesíti. Sem más vállalatok részvényeit sem a saját részvényeket nem forgalmaz és nem értékesít. Sem jogszerű sem jogszerűtlen pénzügyi tevékenységet nem folytat.

A Safis-EVO Zrt. vállalati részvényeket nem kínált és nem kínál megvételre sem nyilvános sem zárt körben.

Az utóbbi év egyetlen tranzakciójával 30% mértékű részvénycsomag a Safis-EVO Zrt. által alapított Safis Befektető Társaság Bt. tulajdonába került, törzstőke emelés útján.

A Bt. törzstőke emelése és a zártkörű részvények kibocsátása folyamatban van. A többi (70% mértékű) részvénycsomag az alapító tagok tulajdonában van. A részvények nem kerültek és nem kerülnek nyilvános értékesítésre.

A Safis Befektető Társaság Bt. önálló jogi személyként kültagokat von be a társaság tulajdonosi körébe, amelyet egyetlen törvényi előírás, vagy szabály sem tilt, így a cég a tevékenységét minden jogszabálynak és törvényi előírásnak megfelelően végzi. A Safis Befektető Társaság Bt. mindemellett nem végez engedélyköteles pénzügyi termék vagy értékpapír értékesítést.

Betéti társaság kültagi pozíció (tulajdonrész) hirdetésére vagy befektetőtársak keresésére vonatkozóan semmilyen tiltó hatályú törvényi rendelkezés nincsen hatályban, így új kültagok bevonása bármilyen betéti társaságba szabadon, akár nyilvánosan is hirdethető anélkül, hogy jogszabályt vagy törvényt sértene. A kültagi pozícióba üzlettársak keresése nem tartozik a tőkepiacról szóló törvény értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok hatálya alá, mivel nem minősül értékpapírnak.

Fentiek alapján az Önök honlapján megjelentetett információk jogsértőek, téves, félrevezető információkat tartalmaznak, amelyek alkalmasak arra hogy megtévesszék az embereket, illetve lejárassák a szabályosan működő vállalatot, valamint kapcsolódóan jelentős hitelrontást eredményeznek.

Mivel a honlapjukon megjelenített információkat további médiák is átvették, jogsértő magatartásuk súlyosabb kategóriába esik!

Az ennek nyomán létrejött minden okozott kárért, Önök tartoznak felelősséggel és teljes vagyoni és erkölcsi kártalanítással, beleértve ebbe a sérelemdíjat is.

A Safis-EVO Zrt. nevében követeljük a jogsértő magatartás azonnali beszűntetését és a figyelmeztetés azonnali törlését a weboldalukról és minden további helyről. Ezen felül nyomatékosan kérjük a tévedésen alapuló megjelenített információk nyilvános elismerését és helyreállítását, megfelelő szintű, hasonló módon történő deklarálását a weboldalukon, és a kapcsolódó médiákban, amelyben beismerik a tévedésüket és elnézést kérnek a téves információk megjelenítéséért.

Mindemellett felszólítjuk a Tisztelt Felügyeletet körültekintő magatartás folytatására, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló jogsértéseket. A jogvédő hivatal dolga és felelőssége, hogy betartassa a törvényeket, de ehhez elsősorban saját magának kell körültekintő és jogkövető magatartást tanúsítania.

Tisztelettel:

dr. Gaal Szabolcs

ügyvéd

_______________________________
1015 Budapest, Batthyány utca 4. III/1.
Tel: 06-1/354-1585
Irodai mobil: 06-30/816-0676
Fax: 06-1/354-1584

A Safis -EVO Zrt. igazgatóságának kommentje:

A Felügyelet elsődleges célja, hogy figyelje a piaci szereplők tevékenységét és megakadályozza a szabálytalan tevékenységeket, melyet azért tesz, hogy az emberek ne szenvedjenek veszteségeket félrevezetések, megtévesztések, csalások által, amelyekre az elmúlt évtizedekben számtalan példa volt a magyar piacon. Ezzel messzemenőkig egyetértünk és támogatjuk, hiszen mindannyiunkat véd.

Kérdezzük:

Hol volt felügyelet a Questor, a Buda-Cash és a Fortress ügyekben? A korábbi hasonló ügyeket fel sem soroltuk. Hónapok és évek teltek el és nem léptek, noha tudták mi folyik ezekben a cégekben.

Azután az emberek tízezrei bukják be a biztonságosnak hitt befektetéseiket. Hangsúlyozzuk: ezek a cégek biztonságosnak hirdették a náluk elhelyezett pénzek befektetési fokát.

A Safis-EVO Zrt. a saját maga által alapított Safis Befektető Társaság Bt-ben lehetőséget biztosít átlagembereknek, hogy tagjai és részesei legyenek a jövőben elérhető mind erkölcsi, mind anyagi sikereknek úgy, hogy előre felhívja a tagok figyelemét az ebben rejlő kockázatokra és ezt közzéteszi minden információs fórumon és anyagban, amivel a tagok találkozhatnak, valamint a személyes kapcsolatfelvétel alkalmával is felhívja erre a figyelmet:

A Nyereség Részesedési Jog vásárlása startup vállalatokban magas kockázatú befektetés, ami akár a teljes befektetett tőke elvesztésével járhat! A befektetési szakemberek tanácsa, hogy legfeljebb a rendelkezésre álló anyagi tartalékainak 10-30%-át kitevő nagyságrendű tőkét fektessen magas kockázattal járó befektetésekbe.

A Safis-EVO Zrt nem gyűjt betétet, mert nem bank, és erre nincsen engedélye.

A Safis Befektető Társaság Bt. által felkínált társtulajdonosi lehetőség (kültagsági viszony a cégben), amit a cég találóan elnevezett “Nyereség Részesedési Jog”-nak, nem tartozik az értékpapírokat szabályozó törvény hatálya alá, azon egyszerű oknál fogva, mert nem értékpapír!

Safis-EVO Zrt. nem kínál és nem kereskedik értékpapírokkal, sem a Safis-EVO Zrt. részvényeivel, sem a más cégek értékpapírjaival.

Az MNB a kiadott végzésében és a közleményében megtiltja a Safis-EVO Zrt. értékpapírjainak a nyilvános forgalmazását, valamint megtiltja a vállalatnak, hogy MNB engedélyhez kötött pénzügyi vagy értékesítési tevékenységet engedély nélkül folytasson. Ezt megteheti, mert ő a hatóság.

Azonban:

Olyan dolgot tiltott meg a Felügyelet, amit a Safis-EVO Zrt. jelenleg sem végez és korábban sem végzett. Ha nem tiltanák meg, ezeket a tevékenységeket, akkor is tilos a hatályos törvények és jogszabályok alapján végeznie cégnek, így nem is teszi ezt.

Mennyire káros, amit az MNB Felügyelet csinált?

Hadd illusztráljuk ezt egy példával:

Az ÁNTSZ az Ön teljesen szabályosan működő Napsugár nevű éttermébe bevonul és ellenőrzést végez, majd a vizsgálat lezárása és eredménye előtt kiad egy nyilvános közleményt, amelyben megtiltják a Napsugár étterem üzemeltetőjének, hogy a jövőben szalmonellás és romlott ételeket tároljon és hozzon forgalomba. Mindezt közzéteszik az interneten és átveszi az összes sajtóorgánum.

A tiltás elrendelése nem áll szemben a törvénnyel, hiszen a törvény egyébként is tiltja a szalmonellás és romlott ételek forgalomba hozatalát minden étteremnek. A Napsugár éttermében nem volt és jelenleg sincs semmi szabálytalanság, sem romlott vagy szalmonellás étel, és az ellenőrök sem találtak ilyent, a közlemény közzététele azonban az olvasókban azt sugallja, hogy a Napsugár éttermében szalmonellás és romlott ételeket tárolnak és szolgálnak fel, illetve szolgáltak fel korábban.

A sajtó és az emberek legalábbis a közlemény elolvasását követően azonnal ezt gondolják róla, mert a közlemény ezt sugallja. Ezt hívják hitelrontásnak, besározásnak, rossz hírbe hozásnak.

A sajtó mindjárt ilyen és ezekhez hasonló címekkel jelenteti meg az ÁNTSZ által kibocsátott közleményt:

“Újabb étterem bukott meg a vizsgálaton!”

“Az ÁNTSZ betiltotta a Napsugár étterem működését.!”

“Így tilos éttermet üzemeltetni!”

“Szalmonella és romlott ételek egy budapesti étteremben!””

“A hatóság ismét résen volt és büntetetett!”

…és sorolhatnánk.

Eddig a példa.

A Felügyelet nevezett esetben pontosan ugyanezt tette.

Valószínűleg elhamarkodottan, hiszen ha úgy hozták nyilvánosságra az információkat, hogy még nincsenek minden vizsgálati adat birtokában, és nem zárták le a vizsgálatot, akkor nem voltak elég körültekintőek, ha pedig úgy, hogy már mindent megvizsgáltak, akkor a szakértelmük és hitelességük forog kockán, hiszen jogászaiknak egyértelműen látniuk kellett volna, hogy nevezett konstrukció teljesen megfelel minden törvénynek és jogszabálynak.

A Safis-EVO Zrt. vezérigazgatója ez év január 26.-án személyesen találkozott a Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatóság igazgatójával, valamint két főosztályvezetőjével. Elmondta nekik, hogy a Felügyeleti eljárást teljesen normális dolognak tartja, hiszen a Felügyelet dolga, hogy ellenőrizze a szabályok betartását. Segítségüket kérte, hogy mit tegyen a cég, hogy mindenben megfeleljen a Felügyelet és a jogszabályok előírásainak azon felül, amit eddig is megtett. Ezen felül megkérdezte, hogy miért jogsértő módon végzik az ellenőrzést és az ellenőrzés közbeni közzétételt, mivel így besároznak egy szabályosan működő céget, vajon hol van itt az ártatlanság vélelme?

A válasz önmagáért beszél:

“Mi a protokoll szerint járunk el. Nem tehetünk kivételt a valóban szabályosan működő és a szabálytalan vállalatok között. Mindenkit egyformán kezelünk. Mi csak figyelmeztetjük a polgárokat. Minden, amit leírtunk igaz. Önök ugyan együttműködőek voltak velünk, de több mint 95%-a a vizsgált társaságoknak ellenséges, így nem tudhatjuk, hogy Önök nem-e lesznek ellenségesek.” ,

Valamint:

“az ügyvédi felszólítást figyelemre sem méltatjuk, befűzzük az Önök észrevételei közé a dossziéba.”

Tehát hatóságnál alapból bűnözőként kezelnek mindenkit!

A vezérigazgató ezután jelezte feléjük, hogy amennyiben nem lépnek az ügyben az ügyvédi felszólítás ellenére, nem marad más választása a cégnek, mint a széles nyilvánossághoz fordulni.

Azt válaszolták, hogy “ezt nyugodtan tegyék meg”.

Hamis állítás a Felügyelet közleményében:

Fentiekben leírtak mellett a Felügyelet közleményében úgy állítja be, mintha a Safis Befektető Társaság 120%-on történő visszavásárlást ígért volna a kilépő tagoknak, idézzük:

“Az esetlegesen kilépő kültagok számára a Safis-EVO Zrt. 3 év elteltével a nyereség részesedési jog 120 százalékos áron történő visszavásárlását ígéri.”
Tényállás: Safis Befektető Társaság Bt. társasági szerződésének 9.8 pontja:

“Beltag a kültagi vagyoni hozzájárulás 120%-ával megegyező mértékben garantált áron megvásárolhatja kültagtól a kültagságát (Nyereség Részesedési Jogát), a társaság alapítását követő 3. év elteltével, amennyiben kültag ehhez hozzájárul. Beltag a vételi szándékát írásban köteles jelezni Kültag felé, akinek 15 nap áll rendelkezésére azt elfogadni, vagy visszautasítani.”

Határozottan egy tulajdonrészvételi opcióval van dolgunk, amivel a Társaság élhet vagy nem élhet, valamint a tag elfogadhat vagy visszautasíthat, ha úgy ítéli, hogy mégsem szeretné Társaságnak eladni az üzletrészét. Tehát a Felügyelet állítása hamis és félrevezető, mivel nem “ígért” visszavásárlást a Társaság, és az opció nem félreérhető.

A hamis állítás azért súlyosan problémás, mivel a Safis Befektető Társaság a Felügyelet rendelkezésére bocsátotta az összes szerződéses iratot és a társasági szerződést is, tehát betű pontosan ismerniük kellett a nevezett 9.8 pontban leírtakat.

Konklúzió:

Lelkiismeretfurdalás nélkül tönkretesznek egy szabályosan működő vállalatot még a vizsgálat lezárulta előtt, miközben valóban szabálytalanul működő cégek korlátozások nélkül nyúlják le az emberek pénzeit hamis információkat közölve velük és biztonságérzetet keltve bennük, hogy pénzeiket biztos helyre helyezik. Felelős persze nincs, hiszen mindenki a protokollszabályokra mutogat.

Emellett kiválóan működik a kritikus helyzetek eltusolása.

Melyik felső szintű vezető mondott le a Felügyeletnél a Questor vagy a Buda-Cash ügy következtében?

Ki a felelős azért, hogy több tízezren évekig a biztonságosnak hitt befektetésekbe, ezekbe a cégekbe ontották a pénzeiket?

Mi a helyzet a Safis vállalattal?

A Safis egy olyan vállalat, amely kifejlesztett egy újdonságot a piacon. Egy olyan konstrukciót, amely megfelel minden törvényi előírásnak és szabályozásnak. Minden fórumon a valóságot állítja a termékéről, azaz teljes körű tájékoztatás ad a rizikó-faktorról, és elmondja mindenkinek, hogy ez egy kockázatos befektetés, ahol akár a teljes befektetett tőkéjét elbukhatja a tulajdonostárs, amennyiben a vállalat mégsem lenne sikeres.

A cég hangoztatja, hogy csak olyan ember legyen bármilyen cégben társtulajdonos, aki fel meri vállalni az ezzel járó kockázatokat.

A Safis-EVO Zrt. tulajdonosainak célja, hogy a magyar találmányokat és a magyar termékeket Magyarországon gyártsák világszínvonalú minőségben, hogy ehhez magyar munkaerőt használjunk és az elért hasznok és eredmények magyar zsebekben maradjanak. A rendszerváltás óta eltel idő alatt kormányaink a háromnegyed országot már kiárusították. Megszűntek a cukorgyáraink, konzervgyáraink, kekszgyáraink, autóbuszgyáraink és sorolhatnánk tovább. A mezőgazdaságunkat külföldi nyomásra folyamatosan építjük le. Eladtuk magunkat a külföldi multiknak: Auchan, Tesco, Audi, Opel, Suzuki, Hankook, Mercedes. Ők dolgoztatnak minket az európaihoz képest töredék bérekért és viszik ki a hasznot az országunkból.

Mikor ébredünk már fel? Vagy mi dolgoztatunk másokat vagy bennünket dolgoztatnak mások. Sajnos az utóbbi kategóriába került az országunk az utóbbi évtizedekben.

Hány magyar találmányt vittek ki az országból vagy loptak el vagy semmisítettek meg önző érdekekből?

Azt hangoztatták különböző fórumokon, hogy Startup nagyhatalom leszünk!

Itt a lehetőség és a gyakorlatban is működő modell, hogy ezt el is érjük.

A Safis-EVO Zrt. elsősorban magyar találmányokat karol fel és fejleszt, valamint indít el a piacon, és azon van, hogy jelentős nemzetközi forgalmat és sikereket érjen el. A Safis-EVO Zrt. tulajdonosai szeretnének Magyarország számára további hírnevet szerezni a világban és magyar emberek zsebeit gazdagítani a külföldi zsebek helyett. Bárkiét, aki csatlakozik a projekthez és a céghez.

A Safis-EVO Zrt. azt propagálja, hogy “legyünk találmányok gazdái, legyünk hatékonyak a fejlesztésben, a gyártásban és a forgalmazásban” és akkor mi is európai szintű jövedelmeket tudunk fizetni magyar dolgozóinknak.

Ehhez teremtettük meg a lehetőséget kockázatvállaló magyar embereknek és cégeknek tisztességes keretek között, megfelelve a törvényi előírásoknak és szabályoknak.

Tisztelettel:

Safis-EVO Zrt. igazgatósága

Cégünk 2018. áprilisban beperelte a Magyar Nemzeti Bankot súlyosan jogsértő magatartása miatt.
A Törvényszék ugyan helyt adott a perkérelmnek, azonban koncepciós perként kezelte az ügyet.

Első körben a bíróság szemérmetlenül megcsinálta azt, amit eddig csak filmekben láthattunk. A bíróság nem volt hajlandó figyelembe venni a közjegyző előtt aláírt dokumentumokat, valamint a beidézésre kért 318 tanút. A bírósági tárgyalásra a bírák úgy érkeztek, hogy az előre megírt ítélet már a kezükben volt. A fellebbezést követően a per másodfokon a Kúrián folytatódott, ahol az ügyvédeinket már meg sem hallgatták és megerősítették az első fokú elmarasztaló ítéletet.

Ezek után Magyarország jogállamiságát megkérdőjelezzük. Az ítéletet nem fogadjuk el! Az ügy Strasbourgban folytatódik!

Az MNB ügyhöz kapcsolódó videót IDE KATTINTVA tekintheti meg!